Akademia zdrowia i aktywności społecznej seniorów Drukuj

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej
"Akademia zdrowia i aktywności społecznej seniorów"
Przedsięwzięcie 1 "Wspieranie działań mających na celu poprawę warunków do godnego i zdrowego starzenia się"
Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach

logo urzedu

Realizacja zadania obejmuje:
komputerowe warsztaty aplikacji mobilnej, treningi pamięci i relaksacji, dziennikarskie warsztaty wiedzy obywatelskiej, spotkania edukacyjne pod hasłem ,,Uczymy się przez całe życie", aktywny wypoczynek dla zdrowia i urody, międzypokoleniowe spotkania integracyjne, bank czasu dla biednych rodzin, kurs pomocy przed medycznej, kampanię społeczną ,,Żyjmy zdrowiej , żyjmy lepiej’’.
Zadanie publiczne realizuje : Dzienny Dom Senior + we współpracy z Społecznym Ośrodkiem Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Częstochowie
42- 200 Częstochowa ul. Nowowiejskiego 15 w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2019r.

Odslony: 331