Bank Programów profilaktycznych Drukuj Email

Mając na względzie istotę jakości realizowanych programów profilaktycznych, zachęcamy Państwa do korzystania i wspierania programów rekomendowanych – posiadających wieloletnią praktykę oraz procedurę ewaluacji.

pod adresem:

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii umieściło bazę programów rekomendowanych skupiającą programy promocji zdrowia psychicznego, programy profilaktyki uniwersalnej i selektywnej.

Ponadto przestawiamy wykaz najczęściej realizowanych programów jednocześnie zapraszamy do tworzenia dalszego ciągu bazy nowych pomysłów zapobiegania  narkomanii. Program ma prowadzić do zapobiegania używania narkotyków, a także używania samowolnie leków, bez wskazań lekarskich. Profilaktyka ta ma odbywać się poprzez rozwój osobowości młodego człowieka, jak i przekazywanie mu informacji o uzależnieniach.

Bank  Programów profilaktycznych – 2014 r.

CUKIERKI

Program wczesnej profilaktyki uzależnień i przemocy, przeznaczony dla klas I-III szkół podstawowych oraz starszych grup przedszkolnych.

,,Nie biorę, nie piję, zdrowo żyję.”

Program profilaktyki dla gimnazjum

Ochrona uczniów przed zagrożeniami.

DZIĘKUJĘ – NIE

Uzależnienie to choroba, z którą sam sobie nie poradzisz.

Program profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

"Bezpieczne dorastanie"

Program profilaktyczny z obszaru problematyki uzależnienia od narkotyków, alkoholu

oraz przeciwdziałania przemocy i agresji.

MAGICZNE KRYSZTAŁY

Program wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia 
od mediów przeznaczony dla uczniów w wieku 6-12 lat.

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów z klas I - III szkoły podstawowej.

PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW

Program profilaktyki alkoholowej dla uczniów z klas IV 
i V szkoły podstawowej i ich rodziców.

SPÓJRZ INACZEJ

Program wspieranie rozwoju osobowości ucznia i jego zdolności przystosowania się społecznego zawierający wersje dla różnych etapów edukacji.

SPÓJRZ INACZEJ NA AGRESJĘ

Rozwinięcie i uzupełnienie programu "Spójrz inaczej" 
o problematykę agresji i przemocy. Przeznaczony dla klas VI i gimnazjum.

TAK CZY NIE

Program profilaktyki uzależnień dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Sprawy, dla których warto żyć

Program profilaktyki uzależnień dla szkół podstawowych kl.IV- VI

TRZECI ELEMENTARZ, CZYLI PROGRAM SIEDMIU KROKÓW

Program profilaktyki uzależnień dla uczniów w wieku 
12-17 lat.

TRZY KOŁA

Zaburzenia uczuciowe, a narkotyki.

Program wychowawczo-profilaktyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów

Nie jestem sam.

Poznajemy bezpieczne i niebezpieczne dla zdrowia substancje.

Jak poprawić sobie samopoczucie?

Programy profilaktyki uzależnień dla

dla szkół podstawowych i gimnazjów

Stop! "Chemiczna pułapka".

Narkotyki - zagubienie wartości.

Zaburzenia świadomości jako następstwo ,,brania".

Szkoła i rodzice w obliczu narkomani.

Odslony: 4931  
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO