Profilaktyka oraz promocja i ochrona zdrowia psychicznego dla wszystkich Drukuj


REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”
w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020
W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Tytuł zadania publicznego:
"Profilaktyka oraz promocja i ochrona zdrowia psychicznego dla wszystkich"

logo slask

W programie występują następujące działania:
Debata Regionalna "Depresja i jej oblicza",
Specjalistyczny Punkt Profilaktyki Zdrowia Psychicznego w Dziennym Domu Senior + .
Warsztaty dla rodziców i wychowawców-dziecięcy świat emocji -depresja wśród dzieci i młodzieży.
Spotkania artystyczne z wyobraźnią – zajęcia arteterapii. 
Platforma Internetowa pt. "Jak radzić sobie ze stresem" .
Aktywne formy rekreacji i sportu dla zdrowia psychicznego.
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
Działania z zakresu zdrowia publicznego zostały skierowane na promocję i edukację zdrowotną oraz zapobieganie i wczesną profilaktykę zaburzeń psychicznych. 
Zadanie publiczne stanowi kontynuację programu realizowanego w latach poprzednich przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie w oparciu o potrzeby wczesnej pomocy psychospołecznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w tym rodziców oraz seniorów.

Odslony: 608