Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym Drukuj

Chcesz zostać wolontariuszem
działać razem z nami zgłoś się do
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15

plakat Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym
logo czewa male
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie realizuje 

zadanie publiczne z zakresu:
Wspieranie działań wolontariatu w obszarze pomocy osobom i rodzinom dotkniętym patologiami społecznymi pod nazwą:
"Rozwijanie i promocja wolontariatu w środowisku lokalnym"
Okres realizacji: 2018-02-01 - 2020-12-31
Zakres realizacji zadania obejmuje przedsięwzięcie zgodne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 i Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy.
W kampanii uczestniczyły dzieci i młodzież z placówki wsparcia dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 2 przy ul. Kwiatkowskiego 3 m1 w
ramach akcji pomagania dla najuboższych rodzin. Podczas prowadzonej akcji pomocy w środowisku lokalnym przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 31 w Częstochowie przekazywane zostały przybory szkolne i materiały papiernicze, które zostały wykorzystane do wykonywania prac plastycznych na zajęciach w placówce. Od sponsorów pozyskano zabawki, odzież, obuwie dla najbardziej potrzebujących rodzin. Z tej formy pomocy skorzystało 38 rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych. Najaktywniejsi młodzi wolontariusze uczestniczyli w warsztatach plastycznych w Będzinie oraz w zajęciach rekreacji ruchowej w Olsztynie.
Zapraszamy do udziału w prowadzonych działaniach wolontaryjnych tzw. banku czasu dotyczących organizowana pomocy edukacyjnej w tym odrabiania pracy domowej, organizowania gier planszowych oraz sportowo- rekreacyjnych dla najmłodszych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i problemowych.

30547065 1685962958138551 2054562713 o 1

Bedzin11

Bedzin19

Bedzin22

Bedzin25

Bedzin28

IMG 20170825 141831 1

IMG 20170825 141850 1

Odslony: 2468