Dzienny Dom Senior +

ul. Marysia 93 w Częstochowie

prowadzony przez

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy


 

Miejscem realizacji zadania jest Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Marysia 93   w  Częstochowie. Placówka działa zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w niniejszym zakresie, tj. m.in. w Ustawie o pomocy społecznej, Programie Wieloletnim SENIOR+ na lata 2021– 2025 ( edycja 2022), zapewnienia wsparcie seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Zajęcia programowe prowadzone są  pod okiem wykwalifikowanych specjalistów: kierownik, animator kulturalny, opiekun /pielęgniarka/, pedagog, terapeuta, instruktor rehabilitacji-masażysta.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje:

- dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

- usługi socjalne w tym jeden ciepły posiłek w formie obiadu składającego się z dwóch  dań oraz kawiarenka, umożliwiająca seniorom samodzielne przygotowanie kawy lub herbaty z poczęstunkiem  drugim śniadaniem                                                                                                                                                                     

Działania Dziennego Domu „Senior +” służą aktywizacji seniorów, samopomocy, integracji ze społecznością lokalną i wzmacnianiu sił witalnych uczestników. Dom zapewnia  realizację potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich poprzez organizację uroczystości  okolicznościowych, świąt, a także w miarę możliwości wycieczek krajoznawczych, wyjść do kina ,teatru, muzeum oraz do innych obiektów kulturalno-oświatowych. 

Formy realizacji celów  obejmują cykliczne spotkania  o charakterze integracyj­no-edukacyjnym. W ramach realizacji zadania odbywają się wszelkiego rodzaju inicjatywy aktywizujące  seniorów,  zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje społeczne, pasje artystyczne, sportowe, warsztaty  zdobywania nowych umiejętności, które służą podnoszeniu jakości życia seniorów. Sposób naszej działalności opiera się na nowatorskiej metodzie integracji międzypokoleniowej. 

Regularny pobyt w Dziennym Domu Senior Plus pozwala osobom w zaawansowanym wieku na ciekawe wykorzystanie wolnego czasu, a także na lepsze włączenie się w życie miasta poprzez udział w wielu  lokalnych akcjach i wydarzeniach.

Szczegółowe informacje o bieżącej działalności znajdują się na Facebooku  Senior Plus | Facebook  oraz Dzienny Dom Senior +