Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie
zostało laureatem KONKURSU "Częstochowski Aktywny Senior" w kategorii:  
Projekt inicjatywa dla seniorów – organizacja pozarządowa, skierowany do seniorów miasta Częstochowy
 .Aktywni+ pod nazwą "Seniorzy w rodzinie, instytucji  i społeczeństwie"