,, Zdrowy oraz aktywny w życiu senior ''

 

Zajęcia edukacyjno - rozwojowe

      28.07.2022.- 31.10.2022.

 

 

Zapraszamy seniorów 

którzy wyrażają zainteresowanie udziałem w warsztatach szeregu działań o charakterze edukacyjno – rozwojowym, pragną ciekawie spędzać wolny czas, zaspokoić potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Kładziemy nacisk na zdrowy tryb życia oraz promujemy aktywność fizyczną, stanowiącą fundament dobrego zdrowia i umożliwiającą zachowanie sprawności i samodzielności w zakresie samoobsługi w dłuższej perspektywie.

Podejmowane   działania w kierunku wzrostu umiejętności wartościowego spędzania czasu wolnego oraz mobilizowania seniorów do aktywności poza miejscem zamieszkania, a tym samym podnoszenia jakości życia. W tym celu są zorganizowane wyjścia na Basen Taurus oraz do Ośrodka Rekreacji i Sportu

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego