Cyfrolatki Drukuj

Opis działań podjętych w ramach realizacji programu profilaktyki cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści „CYFROLATKI”
w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym nr 1 TPD o/o w Częstochowie.

Wychowankowie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego nr 1 TPD o/o w Częstochowie podeszli do uczestnictwa w programie z dużym zaangażowaniem.
W związku z pandemią Covid – v 19, wszystkie działania podjęta w ramach realizacji programu w naszej placówce miały charakter zdalny.
Przeprowadzono 2 spotkania edukacyjne z wychowankami przy wykorzystaniu komunikatora Meet.

Zdjecie 1Zdjecie 2

Podczas wideo rozmów, dzieci mogły uzyskać wiele informacji na temat cyberprzemocy w Internecie a także podzielić się swoimi doświadczeniami z tej tematyki. Nauczyły się także jak reagować, gdy jest się świadkiem cyerprzemocy lub ofiarą i gdzie można szukać pomocy.
Podczas spotkania wychowankowie postanowili utworzyć grupę pod nazwą „SOW nr 1 TPD Cz-wa” na komunikatorze Messenger. W związku z tym wspólnie utworzono „Regulamin” , w którym zapisano zasady konwersacji obowiązujące w grupie.
W trakcie spotkania dnia 4 grudnia 2020 wykorzystano opracowaną przez wychowawców Ogniska prezentację dotyczącą cyberprzemocy (do pobrania). Wychowankom, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu online przesłano prezentację mailowo i przeprowadzono
z nimi indywidualne rozmowy telefoniczne.
W ramach realizacji programu „CYFROLATKI” przeprowadzono konkurs na plakat wobec cyberprzemocy. Plakat można było wykonać dowolną techniką (w dowolnym programie komputerowym lub w wersji papierowej). Napłynęło Wiele ciekawych prac. Wyniki ogłoszono podczas kolejnego spotkania Meet dnia 11 grudnia 2020.
Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Dawid Bekus
I miejsce

II miejsce – Sandra Górnofluk
II miejsce

III miejsce Michał Baryła

III miejsce

Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody (słuchawki, myszkę komputerową i pendrive), które wręczono im dnia 15 grudnia 2020 r.
Zdjecie 3

Zdjecie 4


W Środowiskowym Ognisku Wychowawczym planowane są już dalsze działania wobec cyberprzemocy, hejtowi i mowie nienawiści.

Agnieszka Krzypkowska

Odslony: 33