Świetlica Socjoterapeutyczna
Pomoc podczas pandemii PDF Drukuj Email

Świetlica Socjoterapeutyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podczas pandemii pomaga podopiecznym oraz rodzicom w trudnej sytuacji Placówka wsparcia dziennego pracuje zdalnie poprzez kontakty telefoniczne i internetowe z podopiecznymi oraz ich rodzicami.
Rozmowy telefoniczne z wychowankami i ich rodzicami odbywają się w sprawie:
• Wsparcia psychologicznego w trudnym czasie zagrożenia epidemicznego
• Pomocy w nauce
• Zaplanowania czasu wolnego
Ważnym zadaniem placówki jest dystrybucja artykułów żywności, która stanowi formę pomocy w dożywianiu dzieci i młodzieży. W tym celu odbywa się odbiór żywności z restauracji KFC, Biedronki oraz Banku Żywności Kierownik placówki prowadzi stały kontakt z rodzicami w sprawie odbioru przez rodziców paczek żywnościowych przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i zaleceń uwzględnionych w rozporządzeniu dotyczących stanu epidemicznego w kraju.
Ponadto przy wsparciu wychowawców odbywa się wyszukiwanie, a następnie zamieszczanie na stronie
https://padlet.com/swietlicatpdcz/ir5us3hy26d7  materiałów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego - dodanie materiałów poradniczo-informacyjnych dla rodziców,
https://padlet.com/swietlicatpdcz/ir5us3hy26d7  materiałów edukacyjnych i ułatwiających zaplanowanie czasu wolnego – dodanie linków do różnych utworów muzycznych studyjnych i koncertowych. Rodziców z dziećmi zachęcamy do korzystania z przygotowanych ciekawych zadań aby wspólnie spędzone chwile były radością i nadzieją na lepsze dni.

Urszula Janiec - Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej

IMG 6983

IMG 6984

IMG 6985

IMG 6988

IMG 6989

IMG 6990

IMG 69311

IMG 69341

IMG 69361

IMG 69371

IMG 69381

IMG 69391

IMG 69411

zdjecie

 
Informacje Drukuj Email

Świetlica Socjoterapeutyczna funkcjonuje przy ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie. w budynku Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej . Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej poprzez realizowanie indywidualnego programu korekcyjnego, psychokorekcyjnego, psychoprofilaktycznego oraz poprzez prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii.
Placówka funkcjonuje zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. nr 149 poz. 887 z póżn. zm.) dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonej uzależnieniem. Uczestnikami zadania publicznego są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat z terenu dzielnic: Śródmieścia, Ostatni Grosz oraz Trzech Wieszczów w Częstochowie . Status materialny wychowanków jest bardzo niski. Pochodzą z rodzin bezrobotnych, wielodzietnych, rozbitych, patologicznych, problemowych oraz dysfunkcyjnych.
Sposób rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb polega na prowadzeniu działań w najbliższym środowisku lokalnym dziecka poprzez
-Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
- Udzielanie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniami
-Współpracę ze szkołami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Zajęcia socjoterapeutyczne stanowią formę pomocy adresowaną do dzieci borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. W obszarze oddziaływań socjoterapeutycznych pozostają dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałe, dzieci mające problemy szkolne wynikające z deficytów rozwojowych. Dlatego też ważne jest umożliwienie tym osobom nabycia doświadczeń społecznych, które mogą wywołać zmianę w ich patologicznym sposobie reagowania. Placówka jest miejscem, w którym w przyjaznej i miłej atmosferze, bezpiecznie i kreatywnie dzieci spędzają czas.
Urszula Janiec - Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej

IMG 5841

IMG 5842

IMG 5847

P1010011

P1010013

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO