Zajęcia profilaktyczne wspomagające rozwój dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej TPD PDF Drukuj Email

Zajęcia profilaktyczne wspomagające rozwój dzieci w Świetlicy Socjoterapeutycznej TPD przy ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie

Na zajęcia socjoterapeutyczne uczęszczają dzieci, które wykazują zaburzenia w zachowaniach typu nadpobudliwość ruchowa, agresja, zahamowania, niska samoocena, nieśmiałość, strach przed relacjami z rówieśnikami. Placówka wsparcia dziennego ma za zadanie wspomagać dzieci w rozwoju i przyjmowaniu, rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci polegają na tym, że biorą one udział w sytuacjach społecznych, podczas których uczą się właściwych zachowań. Te zachowania powodują odreagowanie napięć emocjonalnych i ułatwiają przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych. Dzieci podczas treningu takich zachowań zaspokajają także własne potrzeby emocjonalne i społeczne, rozwijają swoje zainteresowania. Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu spowodowanie, że dziecko pozna samego siebie, pozna swoje mocne i słabe strony, swoje talenty, zdolności, będzie umiało budować poczucie własnej wartości, rozpoznawać i nazywać emocje, uczucia swoje i innych. Podczas takich zajęć podopieczni uczą się stawiać granice, odmawiać, przełamywać własną nieśmiałość. Uczą się, jak radzić sobie w sytuacjach dla nich stresowych, jak wyrażać emocje i uczucia, samodzielnie podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność. Jak rozpoznać własne zainteresowania, możliwości ich realizacji. Zdobytą wiedzę wykorzystują i doskonalą swoje zainteresowania artystyczne, sportowe oraz kulturoznawcze podczas spotkań profilaktycznych z ciekawymi ludźmi oraz środowiskowych spotkań integracyjnych. Placówka wsparcia dziennego jest finansowana ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

przygotowała Urszula Janiec
Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej TPD/OO

 

IMGP3458 1

IMGP3477 1

 

IMGP3669 1

IMGP3675 1

IMG 5940 1

IMG 6745 1

IMG 6751 1

IMG 6756 1

IMG 6855 1

IMG 6869 1

IMGP3450 1

IMG 9622 1

IMG 9629 1

IMG 9635 1

IMG 9640 1

IMG 9645 1

 

 

 

Odslony: 672  
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO