Programy dotacyjne
Zaproszenie do udziału w Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy i Promocji Zdrowia PDF Drukuj Email

Zapraszamy do udziału w Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy i Promocji Zdrowia, zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie. Konkurs odbędzie się online.

Regulamin

Karta złoszenia

 
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów PDF Drukuj Email

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na spacer?

A może Ty jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach?

Dla Wolontariusza: Chcesz pomóc seniorowi? Zgłoś chęć pomocy.

Dla seniora: Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu.

Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią 22 505 11 11. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora
Wszystkie informacje znajdziesz pod linkiem: https://wspierajseniora.pl/

 
Otyłość i nadwaga największym zagrożeniem dla zdrowia PDF Drukuj Email

logo powstanie slaskie logo slask

logo urzedu 

godlo wojewoda slaski

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego. Projekt o zasięgu regionalnym.

 

Kampania edukacyjna – ,,Otyłość i nadwaga największym zagrożeniem dla zdrowia‘’
została skierowana do dzieci i młodzieży oraz do ich nauczycieli, wychowawców rodziców i seniorów.
Termin realizacji : 15.10.2020 r. - 31.11.2020 r.
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego
Projekt o zasięgu regionalnym gdyż obejmie obszary miasta Częstochowy oraz miejscowości regionu śląska. Realizacja zadania odbędzie się przy współpracy partnerskiej następujących instytucji :Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych Powiatowej, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, Poradnictwa Dietetycznego w Częstochowie


W ramach działań programowych odbywają się następujące inicjatywy lokalne:

  • Plenerowy Festyn Profilaktyczny
  • Zajęcia aktywności ruchowej sportu i rekreacji
  • Medialny Poradnik Zdrowia
  • Poradnictwo Dietetyczne - Dieta Dla Ciebie
  • Regionalna Olimpiada Wiedzy i Promocji Zdrowia online
 
Informacje PDF Drukuj Email

Wieloaspektowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

Termin realizacji zadania publicznego: 15.10.2020 r- 27.11.2020 r.

Pod okiem specjalistycznej kadry pedagogów, psychologa, terapeuty, trenera, rehabilitanta, logopedy, instruktora jogi, informatyka i nauczycieli wspomagających odbywają się zorganizowane zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych : zajęcia komunikacji alternatywnej, terapii ręki, zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność, muzykoterapia i zajęcia teatralne, oraz treningi umiejętności społecznych.
Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie w realizacji aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem bieżącej sytuacji pandemicznej.
Interakcyjna pomoc została ukierunkowana na poprawienie funkcjonowania osób
niepełnosprawnych w sferach ich życia, wspomaganie rozwoju oraz udzielenie wsparcia jego
najbliższej rodzinie. W ramach projektu do dzieci i młodzieży odbędą się dodatkowe godziny zajęć
pozaszkolnych rewalidacyjnych i rekreacyjnych, terapeutycznych oraz w różnych formach zajęć
usprawniających i rozwijających pasje i zainteresowania osób niepełnosprawnych.

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego. Projekt o zasięgu regionalnym.

godlo wojewoda slaski

logo urzedu

 
Informacja PDF Drukuj Email

Informacja

Na mocy decyzji Wojewody Śląskiego oraz rekomendacji w piśmie z 16 października 2020 r., znak: NS-HKiŚ.9011.534.2020, którą skierował Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny następuje czasowe zawieszenie działalności, na terenie całego województwa śląskiego, w terminie

od dnia 20 października 2020 r. do odwołania w:

a. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
b. środowiskowych domach samopomocy;
c. warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem stanu epidemii obowiązującego do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie województwa śląskiego, wydanie niniejszego polecenia jest celowe i konieczne.
W związku z tym placówka Dzienny Dom Senior +
przy ul. Marysia 93 w Częstochowie zawiesza działalność czasowo placówka będzie funkcjonować zdalnie do odwołania.

 
Informacje PDF Drukuj Email

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie po czasowym prowadzeniu zajęć zdalnie zawiadamia o wznowieniu funkcjonowania Dziennego Domu Senior + przy ul. Marysia 93 w Częstochowie od dnia 14.10.2020 r.
W placówce obowiązuje regularna i częsta dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń i powierzchni, z którymi mają styczność pracownicy i uczestnicy, wietrzenie pomieszczeń, zmniejszenie liczebności grup – i stosowanie się do wytycznych, jakie przygotowane zostały dla prowadzących dzienne placówki dla seniorów, obowiązkowe korzystanie ze środków ochrony osobistej i dystans społeczny.
Szczególnie zwracamy uwagę na monitorowanie stanu zdrowia zarówno pracowników, jak i podopiecznych. Do pracy i pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej.
Zapraszamy do korzystania z informacji na stronie internetowej :
www.tpdoo.org oraz facebooka

Teresa Sidorkiewicz
Prezes TPD/OO

 
Informacje PDF Drukuj Email

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

 
Programy PDF Drukuj Email

Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty

Przeciwdziałanie przemocy, wspieranie edukacji dyskryminacyjnej
NIE- dla przemocy i dyskryminacji
okres realizacji od 01.01.2020 do 31.12.2020


1. Spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie " Seans profilaktyczno– wychowawczy o odpowiedzialności prawnej nieletnich
2.Warsztaty profilaktyczne nt. „Ciesz się życiem i rób to, co kochasz – bez dodawania alkoholu ”
3.Warsztaty profilaktyczne profilaktyka
4.Prelekcja profilaktyczna dla rodziców "Alkohol, a przestępstwa"
4.Szkolenie profilaktyczne dla nauczycieli nt. „Przygotowanie do pracy z uczniami i rodzicami w zakresie zapobiegania uzależnieniom oraz interwencji i pomagania w sytuacjach sięgania przez młodzież po środki uzależniające-alkohol.”
5.Specjalistyczne konsultacje dla rodziców , nauczycieli , opiekunów

01

 

Organizacja warsztatów tanecznych z elementami profilaktyki -
" Ważny jest każdy krok"

okres realizacji od 01.01.2020 do 31.12.2020


1.Warsztaty taneczne z elementami profilaktyki
2. Warsztaty profilaktyczne
3.Warsztaty dla rodziców i opiekunów "Dobre relacje rodzic-dziecko"

 

02

 

Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych

„Profilaktyka poprzez sport”

okres realizacji od 01.01.2020 do 31.12.2020

1. Treningi piłkarskie
2.Warsztaty dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Nie bierz -odmów”
3. Warsztaty korekcyjne dla młodzieży metrykalnie dorosłej
4.Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych „Gry , Internet – Uzależnienie czy zabawa"
5.Spotkania oraz prelekcje z psychologiem i pedagogiem pod tytułem „Komunikacja interpersonalna"
6. IV Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków
7.VIII Międzyszkolny Amatorski Turniej Piłki Nożnej
8.W ramach promocji programu ’ zostanie zorganizowana kampania społeczna pod hasłem „Uprawiam sport-NIE biorę"

03

 
UKS Delfin PDF Drukuj Email

 

delfin01

delfin02

delfin

 
Informacje PDF Drukuj Email

1tygodniowy3108 04092020

2tygodniowy2408 28082020

3 plakat

4tygodniowy1708 140820 1

5tygodniowyy108 140820

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO