Projekty realizowane w 2016 r. Drukuj Email

1. Kampania edukacyjna "Cukrzyca to nie wyrok"

Projekt prewencyjny walki z cukrzycą w ramach zadania publicznego pod nazwą:

"Profilaktyka cukrzycy - 2016"

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

termin realizacji : 01.06.2016. – 31.10.2016.

- Platforma Internetowa "Jak żyć z cukrzycą"

- Warsztaty i szkolenia edukacyjne

- Regionalna Olimpiada Zdrowia

- Aktywne formy wypoczynku: kurs nauki pływania, treningi sportowe

- Piknik integracyjny w Olsztynie

Informacje :

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE

42 – 200 Częstochowa ul. Nowowiejskiego 15

tel. 034 324-47-50

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona: www.tpdoo.org

2. Lepiej zapobiegać niż leczyć - Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Termin realizacji:01.06.2016.- 31.10.2016.

1. Spotkanie informacyjno- edukacyjne

2. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych chorobami psychicznymi

,, Musimy być silni i myśleć pozytywnie ‘’

3. Poradnictwo i konsultacje psychologiczne

4. Pomoc w stanach kryzysu psychicznego

Wizyty studyjne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

- panel edukacyjny

5. Zapobieganie urazom psychicznym w rodzinie i szkole

- prezentacje multimedialne

- pokazy artystyczne

- spektakl teatralny

6. Infolinia Internetowa dla zdrowia psychicznego

Miejsce realizacji :
Społeczny Ośrodek Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
ul. Nowowiejskiego15, 42-200 Częstochowa

3. Zadanie publiczne

Kampania antynarkotykowa – Wybieram rozsądek i zdrowie

Dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

miejsce realizacji: Społeczny Ośrodek Profilaktyki oraz Wspierania

Rozwoju Dzieci i Młodzieży ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie

w okresie od 01.06.2016. do 30.11.2016 roku

Program zawiera :

- Interaktywne zajęcia profilaktyczne

- Alternatywne formy organizacji wolnego czasu: Teleturniej profilaktyczny, Wycieczka do Mirowa

- Internetową Poradnię Profilaktyczną "Przeciw dopalaczom i narkotykom"

- Szkolenia i treningi profilaktyczne

Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży "Narkotyki/dopalacze – odlot czy upadek"

Trening umiejętności psychospołecznych dla liderów młodzieżowych "Stacja - animacja"

 

4. Urząd Miasta Częstochowy Wydział: Polityki Społecznej

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - Realizacja Programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”
Tytuł zadania publicznego: Uzależnienia gubią talenty
W okresie od: 2016-01-29 do: 2017-12-31
-Zajęcia edukacyjno -terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
-Działania z zakresu wsparcia i profesjonalnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej w
wybranych szkołach w Częstochowie
-Zajęcia sportowe, integracyjne i konkursy
-Kampania społeczna podhasłem „Mam trzeźwy umysł i uprawiam sport”

5. Urząd Miasta Częstochowy Wydział: Polityki Społecznej

tytuł zadania publicznego :Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną
W okresie od: 2016-02-10 do: 2016-12-31
-Prowadzenie punktu mediacyjnego pełniącego rolę konsultacyjną i usługową dla rodzin.
-Działania Rzecznika Praw Dziecka TPD.
-Działania edukacyjne.
-Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.

6. Urząd Miasta Częstochowy Wydział: Polityki Społecznej

Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym- organizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych
"Razem przeciw uzależnieniom od środków psychoaktywnych - warsztaty profilaktyczne" dofinansowane ze środków Gminy miasta Częstochowy Wydział Polityki Społecznej
termin realizacji : 01.06.2016r.- 30.09.2016r.
Program obejmuje działania partnerskie edukacyjno- informacyjne organizowane w Społecznym Ośrodku Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży/ prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje multimedialne, teatralne improwizacje profilaktyczne, interaktywne zajęcia , małe formy artystyczne , spektakl profilaktyczny ,, Szczęście za rogatką '' , szkolenia profilaktyczne, treningi asertywności i kompetencji interpersonalnych, wizyty studyjne w poradni MONAR.

Do pobrania: 

Prezentacja - Co to jest przemoc.

Prezentacja - Dopalacze.

 

7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

zadanie publiczne Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016” w 2016 roku.

rodzaj zadania publicznego-Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych

tytuł zadania publicznego -„HIV/AIDS NIE WYBIERA – TY MOŻESZ WYBRAĆ” edycja II

w okresie od 01.06.2016 do 31.10.2016

-portal internetowy - wiedza dotycząca problematyki HIV/AIDS
-Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
-Warsztaty w placówkach szkolno -wychowawczych
-Kampania społeczna przeciw prostytucji dziecięcej :
„Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : prostytucja nieletnich”

8. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach
ZADANIE PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W DZIEDZINIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
W 2016 ROKU – PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM ALKOHOLOWYM

Rodzaj zadania publicznego :Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zadanie publiczne: Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, działających na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 332 z późn. zm.).

tytuł zadania publicznego :Dzieci to nasz kapitał

w okresie od 20.06.2016 do 22.12.2016 roku
-Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci
-Warsztaty pt. „Rozwijanie samoświadomości w zakresie uczuć i emocji”
-Warsztaty korekcyjne dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem i środkami psychoaktywnymi
-Warsztaty wprowadzające dziecko w świat zasad i norm społecznych
-Warsztaty dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
-Zajęcia sportowe(treningi piłki nożnej)–„Sport receptą na uzależnienia
-Zajęcia taneczne dla dziewczynek (cheerleadering)
-Zajęcia integracyjno - edukacyjne i formy wyjazdowe
-zajęcia teatralne pt. „Mój mały świat teatru”

9. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zadanie Publiczne REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2020 TJ :
Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin w środowisku lokalnym. tytuł zadania publicznego: ”Rodzinny Klub Aktywności Lokalnej"
Zadanie publiczne realizowane w okresie :od 01.07.2016 do 31.12.2016
-Działania o charakterze Animacyjnym
-Działania o charakterze partnerskim
-Działania o charakterze współpracy sąsiedzkiej
-Działania o charakterze Edukacyjnym
-Działania o charakterze Środowiskowym
-Działania o charakterze Diagnostycznym

10. Ministerstwo Sportu i Turystyki

Zadanie Publiczne: Program „KLUB”
Zadanie publiczne realizowane w okresie :od 29.07.2016 do 17.11.2016
-zajęcia sportowe, treningi piłki nożnej

Odslony: 4729  
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO