Programy dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Programy dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie:
1 . Zadanie publiczne:
"Ja i Ty bezpieczni w szkole oraz w placówce. Projekty edukacyjne wzmacniające bezpieczeństwo w 
szkole oraz w placówce poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego"
Pod nazwą: "Poprawiamy relacje – zwiększamy bezpieczeństwo"
W programie zostaną zorganizowane: działania edukacyjno informacyjne w placówkach wsparcia 
dziennego TPD/OO, zajęcia edukacyjno szkoleniowe, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży , działania alternatywne wykorzystujące kontakt ze sztuką, kulturą, wiedzą, nowoczesną
technologią , Forum dyskusyjne.

2 . Zadanie publiczne:
Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi projekty 
promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, 
wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu 
społecznego w szkole.
Pod nazwą: "Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie"
W programie uwzględnione zostały następujące działania: Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla 
dzieci i młodzieży, działania z zakresu wsparcia i profesjonalnej pomocy psychologicznej 
i pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli , zajęcia sportowe, integracyjne i turnieje, happening pod 
hasłem : "Ja i moja Szkoła-prawo dziecka do bezpieczeństwa"
 
 
 
 
Odslony: 1373  
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO