RAZEM NA RZECZ DZIECI W POTRZEBUJĄCYCH POMOCY PDF Drukuj Email
RAZEM NA RZECZ DZIECI W POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Fundacją TESCO Dzieciom
 
Międzynarodowy Dzień Dziecka - wielkie święto, z okazji którego w Centrum TPD Helenów w dniu  4 czerwca  bawiło  się prawie dwa tysiące dzieci stało się także  okazją do podpisania pomiędzy naszą organizacją – Towarzystwem Przyjaciół Dzieci a Fundacją Tesco Dzieciom  porozumienia o partnerstwie.
Przedstawiciele obu organizacji – Pani Katarzyna Michalska Miszczyk Prezes Fundacji Tesco Dzieciom i pan Wiesław Kołak Prezes Zarządu Głównego TPD podpisali dokument, który jest obietnicą i zobowiązaniem do tego, aby obie organizacje działały wspólnie na rzecz potrzebujących dzieci w Polsce w obszarach pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia. Pomocą w ramach działań realizowanych przez Partnerów zostanie objętych ponad tysiąc dzieci rocznie. 
 
  
 
Najważniejsze zapisy porozumienia:
„Fundacja Tesco Dzieciom oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mając na względzie wspólnotę celów statutowych oraz zakresu działań społecznych postanawiają o zawiązaniu pomiędzy organizacjami Partnerstwa Strategicznego.
Celem Partnerstwa jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu pomoc dzieciom w obszarach pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia. Fundacja i Towarzystwo uważają, ze dobro dzieci jest wspólnym dobrem zaś Partnerstwo jest odpowiednią formą współpracy przy realizacji zadań mających na celu poprawę jakości życia społecznego młodych ludzi.
W szczególności Partnerzy ustalają, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci będzie głównym odbiorcą Ogólnopolskiego Programu Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”, prowadzonego przez Fundację Tesco Dzieciom.”
Partnerstwo nie jest niczym innym, jak kroczeniem po wspólnej drodze w myśl takich wartości jak solidarność, wzajemność, zaufanie i pomoc. 
Podczas pikniku w HELENOWIE wychowawcy z ognisk w Warszawie i Otwocku, w których realizowany jest program „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” prowadzili konkursy i zabawy dla dzieci promujące projekt.
 
 
Odslony: 2353  
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO