Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny (PKD) Email

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego Gminy Miasta Częstochowy w 2016 r.
pn. Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny ( PKD )
Głównym celem jest profilaktyka i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zapobiegania zakażeniom HIV/ AIDS wśród mieszkańców Miasta Częstochowy poprzez promowanie wśród dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach szkolno- wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego oraz całodobowych z terenu Częstochowy zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zarażeniem wirusem HIV i AIDS.
Termin realizacji: X, XI , XII 2016 r.
ZADANIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY

  

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Jak mogę uniknąć zakażenia HIV/ AIDS"

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA NA  UDZIAŁ  W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Odslony: 801  
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO