Programy Drukuj

Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty

Przeciwdziałanie przemocy, wspieranie edukacji dyskryminacyjnej
NIE- dla przemocy i dyskryminacji
okres realizacji od 01.01.2020 do 31.12.2020


1. Spotkanie z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie " Seans profilaktyczno– wychowawczy o odpowiedzialności prawnej nieletnich
2.Warsztaty profilaktyczne nt. „Ciesz się życiem i rób to, co kochasz – bez dodawania alkoholu ”
3.Warsztaty profilaktyczne profilaktyka
4.Prelekcja profilaktyczna dla rodziców "Alkohol, a przestępstwa"
4.Szkolenie profilaktyczne dla nauczycieli nt. „Przygotowanie do pracy z uczniami i rodzicami w zakresie zapobiegania uzależnieniom oraz interwencji i pomagania w sytuacjach sięgania przez młodzież po środki uzależniające-alkohol.”
5.Specjalistyczne konsultacje dla rodziców , nauczycieli , opiekunów

01

 

Organizacja warsztatów tanecznych z elementami profilaktyki -
" Ważny jest każdy krok"

okres realizacji od 01.01.2020 do 31.12.2020


1.Warsztaty taneczne z elementami profilaktyki
2. Warsztaty profilaktyczne
3.Warsztaty dla rodziców i opiekunów "Dobre relacje rodzic-dziecko"

 

02

 

Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych

„Profilaktyka poprzez sport”

okres realizacji od 01.01.2020 do 31.12.2020

1. Treningi piłkarskie
2.Warsztaty dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Nie bierz -odmów”
3. Warsztaty korekcyjne dla młodzieży metrykalnie dorosłej
4.Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych „Gry , Internet – Uzależnienie czy zabawa"
5.Spotkania oraz prelekcje z psychologiem i pedagogiem pod tytułem „Komunikacja interpersonalna"
6. IV Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków
7.VIII Międzyszkolny Amatorski Turniej Piłki Nożnej
8.W ramach promocji programu ’ zostanie zorganizowana kampania społeczna pod hasłem „Uprawiam sport-NIE biorę"

03

Odslony: 60