Programy dotacyjne
Żyjmy świadomie i zdrowo Drukuj Email

Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu profilaktyki otyłości i nadwagi
"Żyjmy świadomie i zdrowo"

TERMIN REALIZACJI:
01.06.2017r. - 31.10.2017r.


MIEJSCE REALIZACJI:
Społeczny Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Kwiatkowskiego 3 m1 w Częstochowie

W programie : działania informacyjno- edukacyjne , festyn zdrowia na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, warsztaty kulinarne, regionalna olimpiada zdrowia,
internetowy poradnik dla rodzin z nadwagą, zajęcia rehabilitacyjne na basenie

Zadanie publiczne dofinansowane
ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

 

                              

 
Promocja zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym Drukuj Email

Kampania społeczna - jak pokonać depresję
Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego

"Promocja zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym"
zadanie dofinansowane przez
Zarząd Województwa Śląskiego
Termin realizacji: 02.05.2017 r.- 31.10.2017 r.

Działania programowe w ramach wspierania zdrowia psychicznego:
spotkania informacyjno - edukacyjne , profilaktyczne, warsztaty edukacyjne , poradnictwo i konsultacje psychologiczne, wizyty studyjne, interaktywne zajęcia , biwak profilaktyczny, festiwal zdrowia psychicznego, infolinia internetowa

 

logo slask

 

 
Kampania społeczna - "Wolni od nałogów" PDF Drukuj Email
 
               
Zadanie publiczne zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym:
 
Wspieranie programów, projektów i przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
 
Tytuł zadania publicznego:
Kampania społeczna - "Wolni od nałogów"
 
termin realizacji : 01.06.2017r.- 30.09.2017r.
 
zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy
 
W programie działań: interaktywne zajęcia profilaktyczne, teleturniej profilaktyczny, internetowa poradnia, warsztaty i treningi dla liderów młodzieżowych.
 
Rodzina bez strachu i przemocy PDF Drukuj Email

Program: Rodzina bez strachu i przemocy - punkt konsultacyjny dofinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy

- Prowadzenie punktu "Rodzina bez strachu i przemocy " pełniącego rolę konsultacyjna i usługową dla rodzin

-Prowadzenie Portalu internetowego „Pogotowie rodzicielskie uzależnieniom STOP" pomoc rodzicom w trudnych sytuacjach wychowawczych - na pytania rodziców będą odpowiadać pedagog, psycholog ,terapeuta ds. uzależnień

- Działania Rzecznika Praw Dziecka TPD udzielanie indywidualnej pomocy dziecku, podejmowanie interwencji w sprawach dziecka reprezentowanie interesów dziecka i rodziny

-udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz ofiarom i sprawcom przemocy,

-diagnozowanie problemów rodziny i planowanie pomocy dla wszystkich ich członków,

-motywowanie osób uzależnionych i ich rodzin do podjęcia terapii w placówkach Lecznictwa Odwykowego (stacjonarnego i ambulatoryjnego) w zależności od nasilenia procesów chorobowych, a także kierowanie do leczenia specjalistycznego, diagnozowanie przemocy domowej 

- współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i placówkami podstawowej opieki zdrowotnej i instytucjami wspierającymi.

 

Portal internetowy "Pogotowie rodzicielskie uzależnieniom STOP"

 
Gimnastyka Korekcyjno Kompensacyjna PDF Drukuj Email

Program  Gimnastyka Korekcyjno Kompensacyjna  dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

-Terapia sportowa z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej Ruch Taniec Zabawa 

-zajęcia na basenie gimnastyka korekcyjna z nauką pływania 

-gimnastyka korekcyjno -kompensacyjna

 
Sport -Taniec- Zabawa - BEZ UZALEŻNIEŃ PDF Drukuj Email

Program Sport -Taniec- Zabawa - BEZ UZALEŻNIEŃ dofinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy


- warsztaty Sport -Taniec- Zabawa -BEZ UZALEŻNIEŃ

- Happening "Zysk nie za wszelką cenę"

- Festyn z elementami profilaktyki antyalkoholowej „ Zdrowo bez alkoholu”

 
Profilaktyka Poprzez Sport -Uzależnienia gubią talenty PDF Drukuj Email

Program Profilaktyka Poprzez Sport -Uzależnienia gubią talenty  dofinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy


-zajęcia tańca sportowego

-zajęcia animacyjno sportowe

-treningi piłki nożnej

-spotkania ,prelekcje ,warsztaty

W ramach projektu zostaną zorganizowane

-III Międzyszkolny Turniej Tańca Cheerleaders

-II Miejska Olimpiada Sportowa

-V Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej „Niech nie traci we mnie wiary ,ani duży ,ani mały”

 
Rodzina Razem PDF Drukuj Email

Program RODZINA RAZEM dofinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy

1.Grupa wsparcia dla rodziców „Dzieci – Motywacja – Rodzina”

2.Warsztaty psychoedukacyjne z wykorzystaniem innowacyjnej metody teatru

3. Rodzinne Dni Integracyjne

4.Warsztaty korekcyjne dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem oraz środkami psychoaktywnymi

5.Warsztaty psychologiczne wprowadzające dziecko w świat zasad i norm

6. Festyn rodzinny " Rodzina Razem" 

 
Razem przeciw narkotykom i środkom psychoaktywnym Drukuj Email

                

Zadanie publiczne zgodne z ustawą o zdrowiu publicznym

Wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych
realizowane przy współpracy z Gminą Miasta Częstochowy

Tytuł zadania : Zorganizowanie i przeprowadzenie działań na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i środków psychoaktywnych
"Razem przeciw narkotykom i środkom psychoaktywnym"

termin realizacji: 01.05.2017r.- 31.10.2017r.
zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy

 
Akademia rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej seniora PDF Drukuj Email

Akademia rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej seniora

Termin realizacji:
02.03.2017r. - 30.09.2017 .r

"Pogodna jesień – starzej się zdrowiej"

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu
Gminy Miasta Częstochowy

- zajęcia rehabilitacyjne oraz gimnastyka na basenie
- rajdy piesze nordic walking ścieżkami zdrowia

 

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO