Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie

realizuje zadania publiczne
Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2024 r.
pn. "Śląskie. Turystyka bez barier"


"Integracyjne podróże bez barier"

w terminie od 15.04.2024 r. - 30.09.2024 r.

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

wysokość dofinansowania wynosi: 20.000,00 zł