Realizacja zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

,,Wzmocnienie działań i inicjatyw społecznych na rzecz zdrowia psychicznego osób aktywnych zawodowo''

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

 

Medialna Debata Publiczna

na facebooku

 

Termin realizacji: 10.08.2022 r. - 30.09.2022 r.

Zapraszamy

 

Realizator :Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

w Częstochowie ul. Feliksa Nowowiejskiego 15  tel. 34 3244750

www.tpdoo.org - programy dotacyjne