Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2022 r. pn. „Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”
Edukacyjne forum profilaktyki zdrowia psychicznego zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowa

  • Medialna debata publiczna na Facebooku "Czynniki ochrony i ryzyka zdrowia psychicznego"
  • Zajęcia profilaktyczne pt. "Trudne dzieciństwo"
  • Wirtualne wizyty studyjne w Punkcie Profilaktyki Zdrowia Psychicznego
  • Zapobieganie urazom psychicznym w rodzinie i szkole
  • Promocja zadania publicznego
  • Organizacja Światowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego
    Zapraszamy do
  • Medialnej debaty publicznej na Facebooku "Czynniki ochrony i ryzyka zdrowia psychicznego"