Panel edukacyjny dla rodziców Drukuj

plakat a4 v4 kopia

Panel edukacyjny dla rodziców warsztaty "Jak dbać o higienę psychiczną"
uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące:
-kluczowych zasad dbania o zdrowie psychiczne- swoje i innych;
-wyrażania własnych potrzeb i lepszego rozumienia potrzeb innych;
-radzenia sobie z trudnymi emocjami, stresem i konfliktowymi sytuacjami;
-asertywnego i partnerskiego sposobu komunikowania się i współpracy z innymi.

Zgłoszenia można kierować na adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 506845550


Termin realizacji : 01.09.2021.- 30.09.2021.

Zapraszamy do korzystania z udostępnionych informacji

oraz podcastów pod tytułem "One są wśród nas"Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera(ZA) w wychowaniu przedszkolnym -dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Charakterystyka dzieci z autyzmem

Dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych, w tym z autyzmem, są bardzo różnorodną grupą zarówno pod względem funkcjonowania społecznego, komunikacyjnego, jak i intelektualnego.
Autyzm może mieć zatem różne postacie. Niektóre dzieci autystyczne nie opanowują mowy i prezentują różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz duże deficyty w rozwoju społecznym. Inne mogą być całkiem komunikatywne, czasami wręcz gadatliwe, mogą wykazywać objawy przywiązania do osób znaczących (rodziców), przy jednoczesnych trudnościach w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami oraz licznych stereotypach i schematyzmach w zachowaniu.

Na co zwrócić uwagę w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu?

W przypadku dzieci ze spektrum autyzmu na etapie wychowania przedszkolnego szczególną uwagę należy zwrócić na:
• stopniowe uczenie się przez dzieci kontaktu:
- umożliwienie im najpierw kontaktu terapeutycznego jeden na jeden z dorosłym terapeutą i w zależności od możliwości, potrzeb i sposobu funkcjonowania dziecka liczba godzin spędzanych w przedszkolu w kontakcie jeden na jeden będzie różna,
- następnie trening uczenia się kontaktu w małej grupie, np. dwójka dzieci;
- zalecane jest stopniowe wprowadzanie do grupy;
• zapewnienie im bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i zajęć w grupie;
• przystosowanie pomieszczeń, w których dziecko przebywa, do jego możliwości i potrzeb sensorycznych (oświetlenie, ograniczenie liczby bodźców);
• świadomą pracę terapeuty w stopniowym odwrażliwianiu dziecka i wprowadzaniu nowych bodźców, praca nad oswajaniem się dziecka z bodźcami.

Wskazania do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem
Do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem jest niezbędna pomoc konsultantów-specjalistów:
• pedagoga specjalnego, mającego uprawnienia do pracy z dzieckiem autystycznym;
• logopedy;
• psychologa;
• fizjoterapeuty

Możliwe symptomy wynikające z diagnozy ucznia :
• brak elastyczności poznawczej;
• trudności w myśleniu i działaniu perspektywicznym;
• trudności w rozumieniu i odpowiadaniu na społeczne/emocjonalne sygnały;
• trudności w rozumieniu sensu;
• zaburzenia komunikacji pragmatycznej;
• amorficzne poczucie czasu;
• problemy z uwagą;
• obniżenie poziomu umiejętności w sytuacjach stresujących;
• nieprawidłowe przetwarzanie bodźców sensorycznych.

Odslony: 16