Promujemy ideę wolontariatu w środowisku lokalnym miasta Częstochowy Drukuj

Promujemy ideę wolontariatu w środowisku lokalnym miasta Częstochowy
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie realizuje zadanie publiczne pt "Kampania społeczna - zostań wolontariuszem".

Zadanie jest sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
logo czewa male


W ramach przedsięwzięcia odbywają się szkolenia edukacyjne - Akademia Liderów Wolontariatu. Szkolenia edukacyjne adresowane są do młodych, aktywnych wolontariuszy, którzy w swoich środowiskach lokalnych pełnią rolę liderów grup rówieśniczych, którzy na co dzień działają jako wolontariusze w organizacji, w szkole, placówce , instytucji lub też grup nieformalnych, którzy występują w roli asystentów rodzin dotkniętych patologiami społecznymi. W kampanii społecznej uczestniczą dzieci i młodzież z placówek wsparcia dziennego w ramach akcji pomagania dla najuboższych rodzin. Podczas prowadzonej akcji pomocy w środowisku lokalnym przekazywane są przybory szkolne, zabawki, odzież, obuwie dla najbardziej potrzebujących rodzin. Prowadzone są również działania wolontaryjne tzw. .banku czasu, które dotyczą organizowana pomocy edukacyjnej dla dzieci w tym odrabiania pracy domowej, prowadzenia konkursów artystycznych oraz sportowo- rekreacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych podopiecznych placówek wsparcia dziennego. Zapraszamy do współpracy szkolne koła wolontariatu. Angażujemy, motywujemy i przygotowujemy wolontariuszy do podjęcia pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Promujemy także ideę wolontariatu międzypokoleniowego. Wspieramy placówki przyjmujące wolontariuszy, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

154979463 282014539955500155105371 774002210199791

IMG 20210217 164103IMG 20210217 1831332 44 1 1

Odslony: 52