Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie
Profilaktyka oraz promocja i ochrona zdrowia psychicznego dla wszystkich PDF Drukuj Email


REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO
„Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”
w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020
W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Tytuł zadania publicznego:
"Profilaktyka oraz promocja i ochrona zdrowia psychicznego dla wszystkich"

logo slask

W programie występują następujące działania:
Debata Regionalna "Depresja i jej oblicza",
Specjalistyczny Punkt Profilaktyki Zdrowia Psychicznego w Dziennym Domu Senior + .
Warsztaty dla rodziców i wychowawców-dziecięcy świat emocji -depresja wśród dzieci i młodzieży.
Spotkania artystyczne z wyobraźnią – zajęcia arteterapii. 
Platforma Internetowa pt. "Jak radzić sobie ze stresem" .
Aktywne formy rekreacji i sportu dla zdrowia psychicznego.
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
Działania z zakresu zdrowia publicznego zostały skierowane na promocję i edukację zdrowotną oraz zapobieganie i wczesną profilaktykę zaburzeń psychicznych. 
Zadanie publiczne stanowi kontynuację programu realizowanego w latach poprzednich przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie w oparciu o potrzeby wczesnej pomocy psychospołecznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin w tym rodziców oraz seniorów.

 
Świetlica Socjoterapeutyczna PDF Drukuj Email

Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy

Zadanie publiczne sfinansowane z Budżetu Gminy Miasta Częstochowy

logo czewa male

Placówka opiekuńczo- wychowawcza wsparcia dziennego wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki oraz oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Świetlica spełnia funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i profilaktyczną. Do zadań świetlicy należy zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom w wieku od 7 do 18 lat . W trakcie organizowanych zajęć świetlicowych obejmuje opieką uczniów: z problemami w nauce, zniechęconych brakiem osiągnięć, zainteresowanych rozwojem własnych pasji. Dzieci i młodzież na warsztatach kulinarnych chętnie przygotowują smaczne potrawy, które są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju . W ramach zajęć profilaktycznych odbyły się plenerowe spotkania z policjantami , które nauczyły zasad bezpiecznego zachowania jak unikać przestępstw i ustrzec się przed złodziejami. Dużym uznaniem cieszą się zajęcia i gry terenowe, wyjścia integracyjne na place zabaw w celach rekreacji i sportu.

IMGP2857 1

IMG 5872 1

Więcej…
 
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 ul. Kwiatkowskiego 3/1 PDF Drukuj Email

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 ul. Kwiatkowskiego 3/1


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie


Zadanie publiczne sfinansowane z Budżetu Gminy Miasta Częstochowy

logo czewa male


Misją działalności placówki jest działalność opiekuńczo- wychowawcza , zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej i przekazanie dobrych nawyków zachowania oraz profilaktyki zdrowia na całe życie. Podstawą każdych zajęć jest przede wszystkim dobra zabawa oraz zajecie rekreacyjno- sportowe i artystyczne przy muzyce . To nie tylko aktywność fizyczna, ale także nauka pracy zespołowej, rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie pewności siebie. Dzieci świetnie się bawiły, rozwijając wyobraźnię, pomysłowość, a także integrowały się ze sobą w zabawie i nauce podczas dnia Halloween - to przede wszystkim dobra zabawa z konkursami i prześciganiem się w pomysłowości. W ramach programu działań profilaktycznych zorganizowane zostały zajęcia podwórkowe o charakterze otwartym, animacyjnym i profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży od 5 do 18 lat, spędzających czas wolny na podwórku, placu zabaw osiedla mieszkaniowego, zamieszkałych w dzielnicy Tysiąclecia miasta Częstochowy.

 

20191031 173528 1

Więcej…
 
PUNKT INFORMACJI DLA SENIORÓW PDF Drukuj Email

PUNKT INFORMACJI DLA SENIORÓW

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
,,Perspektywa na zdrowie i bezpieczeństwo oraz godne życie seniorów ''

termin realizacji: 19.08.2019r.-31.08.2019r.
dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

logo slask
realizator Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 prowadzi: 

- Spotkania profilaktyczne - nie daj się oszukać seniorze,
- Warsztaty edukacji ekonomicznej,
- Konferencję Regionalną w Wiśle,
- Integracyjny Piknik Pokoleń,
- Rekreacyjno sportowe zajęcia ,, Sport to zdrowie '',
- Warsztaty kompetencji cyfrowych ,, Nie daj się oszukać '' ,
- Internetową Platformę ,, Zdrowy i bezpieczny Senior '' ,
- Debatę środowiskową ,, Świadomy bezpieczny oraz aktywny Senior '' .

 

 20191105 1345181

Więcej…
 
Profilaktyczny Piknik PDF Drukuj Email

Profilaktyczny Piknik Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie

logo czewa male

Na piknik zorganizowany w Olsztynie przez Społeczny Ośrodek Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TPD/OO przybyły dzieci i młodzież z placówek wsparcia dziennego w Częstochowie. Impreza środowiskowa odbyła się w ramach realizacji zadania publicznego: ,, Edukacyjna Kampania Profilaktyczna - Alkohol - złodziej Twojej wolności '' Zadanie z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r pn.,, Promocja i edukacja zdrowotna - wczesna profilaktyka alkoholowa '' zostało sfinansowane z budżetu Miasta Częstochowy, bezpłatne dla uczestników. W trakcie pikniku wystąpiło wiele atrakcji m.in.:
– konkursy, zabawy o charakterze sportowo – ruchowym,
– malowanie buziek,
– prezentacje dyscyplin sportowych,
- poczęstunek zdrowej żywności
oraz wiele innych wspaniałych i radosnych atrakcji dla wszystkich uczestników pikniku.
Na pikniku ukazaliśmy jak aktywnie można spędzić czas wolny w sposób ciekawy i atrakcyjny zwłaszcza bez alkoholu i używek. Uczestnicy różnorodnych zajęć sportowo- rekreacyjnych otrzymali receptę odnośnie zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia, że warto powiedzieć ,, nie '' i znaleźć swój sposób na życie, wolny od używek. W programie realizacji zadania publicznego uczestniczyło 56 osób dzieci, młodzież wraz z opiekunami.

IMGP2712

IMGP2714

IMGP2727

Więcej…
 
Zajęcia sportowe z elementami profilaktyki, Warsztaty teatralne z elementami profilaktyki PDF Drukuj Email

logo czewa male

Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zajęcia sportowe z elementami profilaktyki 

Termin realizacji zadania publicznego: 

2019-06-03 do: 2019-12-31

W programie :

1.Zajęcia sportowe o charakterze profilaktycznym treningi piłki nożnej poprzedzone treściami teoretycznymi dotyczącymi obszarów profilaktyki

2. Happening „Powstrzymaj pijanego kierowcę ”

3. Kampania społeczna " Alkohol tylko dla pełnoletnich -reaguj gdy niepełnoletni kupują alkohol "

4. Turniej piłkarski Impreza podsumowująca projekt pod hasłem „Wszyscy mówimy NIE -środkom psychoaktywnym ”

 

logo czewa male

Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Warsztaty teatralne z elementami profilaktyki 

" Twórcza profilaktyka poprzez teatr "

Termin realizacji zadania publicznego: 

2019-06-03 do: 2019-12-31

W programie :

Warsztaty teatralne z elementami profilaktyki " Twórcza profilaktyka poprzez teatr " -Prezentowanie siebie, ćwiczenia dykcji i modulacji głosu, praca nad koncentracją, wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, słowem i ruchem, improwizowanie krótkich scenek, proste scenki dramowe, zabawy pantomimiczne , ćwiczenia techniki ruchu, zapoznanie z terminami dotyczącymi teatru.

 

 

Zajęcia sportowe z elementami profilaktyki

Termin realizacji zadania publicznego:

2019-06-03 do: 2019-12-31

W programie :

1.Zajęcia sportowe o charakterze profilaktycznym treningi piłki nożnej poprzedzone treściami teoretycznymi dotyczącymi obszarów profilaktyki

2. Happening „Powstrzymaj pijanego kierowcę ”

3. Kampania społeczna " Alkohol tylko dla pełnoletnich -reaguj gdy niepełnoletni kupują alkohol "

4. Turniej piłkarski Impreza podsumowująca projekt pod hasłem „Wszyscy mówimy NIE -środkom psychoaktywnym ”

 
Żółty Talerz - IV edycja PDF Drukuj Email

 

 

zt logo

Zaczął się nowy rok szkolny, a my ruszamy z kolejną, już czwartą, edycją Żółtego Talerza. To program wsparcia żywienia dzieci w wieku szkolnym, poprzez który promujemy zdrowe i pełnowartościowe posiłki, dostosowane do potrzeb najmłodszych. W tym i przyszłym roku (od września 2019 r. do sierpnia 2020 r.) w Żółtym Talerzu weźmie udział 340 świetlic środowiskowych i szkół. Z wydawanych tam posiłków skorzysta ponad 15 tys. dzieci. Nasz program realizujemy we współpracy ze sprawdzonymi partnerami: SOS Wioski Dziecięce, diecezjalnymi oddziałami Caritas, Polski Czerwony Krzyż (PCK) i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.
Zobaczcie, jak „Żółty Talerz” odmienił menu stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie.

żt 365

 
Letnie kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży PDF Drukuj Email

Letnie kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy

logo czewa male

Zadanie publiczne zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym: Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi z programem profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz elementami profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.
Termin realizacji zadania publicznego: 16.08.2019r.- 25.08.2019r., 19.08.2019r. – 28.08.2019r.

Letnie kolonie profilaktyczne nad morzem odbyły się w Jarosławcu Ośrodku Wczasowo- Kolonijnym ,, BARKA ''. z udziałem 85 uczestników dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, podopieczni placówek wsparcia dziennego i korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Dzieci i młodzież miały okazję do urozmaiconego wypoczynku poprzez udział w zajęciach ogólnorozwojowych, wycieczkach pieszych oraz autokarowych, ukazujących tradycje nadmorskich miejscowości: Jarosławca, Ustki, Darłowa, Darłówka Rozbudzanie poczucia piękna terenów wybrzeża oraz tradycji narodowych i kulturowych odbyło się podczas rejsów wycieczkowych po morzu, przejażdżki konnej w siodle po Jarosławcu, zwiedzania Zamku Książąt Pomorskich oraz Parku Wodnego Jan w Darłówku, zwiedzania portu, molo promenady w Ustce. Działania profilaktyczne na koloniach obejmowały również przekazywanie informacji o uzależnieniach od środków psychoaktywnych (od alkoholu, narkotyków, dopalaczy ) w tym : dostarczały informacji o substancjach zmieniających świadomość, budowę pozytywnego obrazu siebie, uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów i podejmowania właściwych rozsądnych decyzji. Zgodnie z założeniami projektu dzieci i młodzież objęte zostały działaniami wspierającymi, niwelującymi problemy opiekuńczo wychowawcze dlatego też korzystały z prowadzonych przez specjalistów warsztatów edukacyjnych na temat komunikacji interpersonalnej, podnoszenie samooceny, redukowania i obniżenie agresji. Każdy z kolonijnych dni wypełniony został licznymi atrakcjami i niespodziankami zajęć interaktywnych. Zespół wychowawców, animatorów czasu wolnego, pedagogów, instruktorów oraz wolontariuszy sprawił, że pobyt na koloniach był wspaniałą wakacyjną przygodą.

Dziękujemy władzom samorządu lokalnego za wsparcie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

DSC 0002

DSC 0005

DSC 0002

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Instytucje współpracujące

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO