Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie
Powiatowa Olimpiada dla młodzieży Drukuj Email

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udzału  w Powiatowej Olimpiadzie dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wiedzy na temat HIV i AIDS

Szczegołowe informacje do pobrania tutaj.

Karta zgłoszenia.

 

 
Bezpieczna i przyjazna szkoła PDF Drukuj Email

 

Program profilaktyki zachowań agresywnych i przemocy w szkole oraz placówce w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Termin realizacji: 01.10.2016 r. - 30.12.2016 r.

Zadanie wspierane przez Wojewodę Śląskiego w Katowicach

Głównym celem realizacji zadania publicznego jest zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku poprzez wdrażanie programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji.

Działania programowe: spotkania informacyjno- edukacyjne, Konferencja Regionalna w Wiśle, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny, spektakl profilaktyczny, warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i wychowawców, Internetowa Poradnia Profilaktyczna.

Zachęcamy do korzystania z Internetowej Poradni Profilaktycznej.

 
REGIONALNA OLIMPIADA ZDROWIA PDF Drukuj Email

 
Promocja zdrowego stylu życia bez nałogów PDF Drukuj Email
 

 

Zadanie publiczne
Promocja zdrowego stylu życia bez nałogów

 

- 30.08.2016r. Piknik rodzinny , wyjazd do Klubu Rekreacyjno- Sportowego PEGAZ

- 31.08.2016r. Wycieczka turystyczno- krajoznawcza po Jurze Krakowsko- Częstochowskiej 

 

zadanie realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy -Wydział Zdrowia 

Dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy.

 
Razem przeciw uzależnieniom od środków psychoaktywnych PDF Drukuj Email

 

ORGANIZACJA WARSZTATÓW PROFILAKTYCZNYCH

„Razem przeciw uzależnieniom
od środków psychoaktywnych ”

w terminie od 01.06.2016r. do 30.09.2016r.

Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
realizowane przy współpracy
z Urzędem Miasta Częstochowy.
Dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy.

 
Współczesna polszczyzna - język trzech pokoleń Email

Zadanie z zakresu kultury i sztuki
"Współczesna polszczyzna - język trzech pokoleń" zadanie dofinansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy
Termin realizacji: 04.05.2016.- 31.10.2016.


Zadanie ma na celu: upowszechnianie czytelnictwa, budowanie i kształtowanie umiejętności, świadomości i odpowiedzialności językowych rozpowszechnienie wiedzy o polszczyźnie przydatnej w życiu codziennym, rozwijanie kultury języka polskiego, rozbudzanie ciekawości poznawania zasad i tajników języka polskiego dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz dla pracowników kultury i bibliotek.
Projekt będzie promował poprawną, sprawną polszczyznę, rozwijał zainteresowanie językiem ojczystym poprzez ukazywanie jego różnorodności. W ramach zadania odbędą się : zajęcia integracyjno - edukacyjne w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego, warsztaty animacyjne dla dzieci i młodzieży, konkursy, turnieje, spotkania biblioteczne , portal internetowy "Droga slangu młodzieżowego w mowie potocznej, piosence, literaturze".

jasneczestochowa                              tpd 

Więcej…
 
Projekty realizowane w 2016 r. Drukuj Email

1. Kampania edukacyjna "Cukrzyca to nie wyrok"

Projekt prewencyjny walki z cukrzycą w ramach zadania publicznego pod nazwą:

"Profilaktyka cukrzycy - 2016"

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

termin realizacji : 01.06.2016. – 31.10.2016.

- Platforma Internetowa "Jak żyć z cukrzycą"

- Warsztaty i szkolenia edukacyjne

- Regionalna Olimpiada Zdrowia

- Aktywne formy wypoczynku: kurs nauki pływania, treningi sportowe

- Piknik integracyjny w Olsztynie

Informacje :

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE

42 – 200 Częstochowa ul. Nowowiejskiego 15

tel. 034 324-47-50

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona: www.tpdoo.org

2. Lepiej zapobiegać niż leczyć - Ochrona i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

Termin realizacji:01.06.2016.- 31.10.2016.

1. Spotkanie informacyjno- edukacyjne

2. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych chorobami psychicznymi

,, Musimy być silni i myśleć pozytywnie ‘’

3. Poradnictwo i konsultacje psychologiczne

4. Pomoc w stanach kryzysu psychicznego

Wizyty studyjne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

- panel edukacyjny

5. Zapobieganie urazom psychicznym w rodzinie i szkole

- prezentacje multimedialne

- pokazy artystyczne

- spektakl teatralny

6. Infolinia Internetowa dla zdrowia psychicznego

Miejsce realizacji :
Społeczny Ośrodek Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
ul. Nowowiejskiego15, 42-200 Częstochowa

3. Zadanie publiczne

Kampania antynarkotykowa – Wybieram rozsądek i zdrowie

Dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

miejsce realizacji: Społeczny Ośrodek Profilaktyki oraz Wspierania

Rozwoju Dzieci i Młodzieży ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie

w okresie od 01.06.2016. do 30.11.2016 roku

Program zawiera :

- Interaktywne zajęcia profilaktyczne

- Alternatywne formy organizacji wolnego czasu: Teleturniej profilaktyczny, Wycieczka do Mirowa

- Internetową Poradnię Profilaktyczną "Przeciw dopalaczom i narkotykom"

- Szkolenia i treningi profilaktyczne

Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży "Narkotyki/dopalacze – odlot czy upadek"

Trening umiejętności psychospołecznych dla liderów młodzieżowych "Stacja - animacja"

 

4. Urząd Miasta Częstochowy Wydział: Polityki Społecznej

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - Realizacja Programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport”
Tytuł zadania publicznego: Uzależnienia gubią talenty
W okresie od: 2016-01-29 do: 2017-12-31
-Zajęcia edukacyjno -terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
-Działania z zakresu wsparcia i profesjonalnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej w
wybranych szkołach w Częstochowie
-Zajęcia sportowe, integracyjne i konkursy
-Kampania społeczna podhasłem „Mam trzeźwy umysł i uprawiam sport”

5. Urząd Miasta Częstochowy Wydział: Polityki Społecznej

tytuł zadania publicznego :Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i prawną
W okresie od: 2016-02-10 do: 2016-12-31
-Prowadzenie punktu mediacyjnego pełniącego rolę konsultacyjną i usługową dla rodzin.
-Działania Rzecznika Praw Dziecka TPD.
-Działania edukacyjne.
-Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne.

6. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

zadanie publiczne Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016” w 2016 roku.

rodzaj zadania publicznego-Zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych

tytuł zadania publicznego -„HIV/AIDS NIE WYBIERA – TY MOŻESZ WYBRAĆ” edycja II

w okresie od 01.06.2016 do 31.10.2016

-portal internetowy - wiedza dotycząca problematyki HIV/AIDS
-Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
-Warsztaty w placówkach szkolno -wychowawczych
-Kampania społeczna przeciw prostytucji dziecięcej :
„Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : prostytucja nieletnich”

7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach
ZADANIE PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W DZIEDZINIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
W 2016 ROKU – PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM ALKOHOLOWYM

Rodzaj zadania publicznego :Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zadanie publiczne: Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, działających na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 332 z późn. zm.).

tytuł zadania publicznego :Dzieci to nasz kapitał

w okresie od 20.06.2016 do 22.12.2016 roku
-Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci
-Warsztaty pt. „Rozwijanie samoświadomości w zakresie uczuć i emocji”
-Warsztaty korekcyjne dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem i środkami psychoaktywnymi
-Warsztaty wprowadzające dziecko w świat zasad i norm społecznych
-Warsztaty dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
-Zajęcia sportowe(treningi piłki nożnej)–„Sport receptą na uzależnienia
-Zajęcia taneczne dla dziewczynek (cheerleadering)
-Zajęcia integracyjno - edukacyjne i formy wyjazdowe
-zajęcia teatralne pt. „Mój mały świat teatru”

8. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zadanie Publiczne REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016-2020 TJ :
Wspieranie działań mających na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin w środowisku lokalnym. tytuł zadania publicznego: ”Rodzinny Klub Aktywności Lokalnej"
Zadanie publiczne realizowane w okresie :od 01.07.2016 do 31.12.2016
-Działania o charakterze Animacyjnym
-Działania o charakterze partnerskim
-Działania o charakterze współpracy sąsiedzkiej
-Działania o charakterze Edukacyjnym
-Działania o charakterze Środowiskowym
-Działania o charakterze Diagnostycznym

9. Ministerstwo Sportu i Turystyki

Zadanie Publiczne: Program „KLUB”
Zadanie publiczne realizowane w okresie :od 29.07.2016 do 17.11.2016
-zajęcia sportowe, treningi piłki nożnej

 
Pół miliona posiłków dla potrzebujących dzieci PDF Drukuj Email

  

 

Dzięki hojności klientów Tesco przekazano już ponad pół miliona posiłków dla dzieci z świetlic 

i ognisk środowiskowych. Darowizny, przekazywane przy okazji zakupów do puszek zbiórki publicznej Fundacji Tesco Dzieciom, od czterech lat finansują Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom.  

Program „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” każdego roku obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieci ze środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, ubóstwem oraz problemem niedożywienia. W ramach programu finansowany jest zakup żywności dla potrzebujących dzieciaków oraz ich edukacja w zakresie racjonalnego żywienia i trybu życia. „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” jest programem realizowanym w ramach strategicznej współpracy  Fundacji Tesco Dzieciom i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla podopiecznych ognisk i świetlic środowiskowych TPD. 

– Ten program to szansa dla wielu potrzebujących dzieci na zdrowy posiłek każdego dnia – mówi Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. – Nasi wychowankowie, wraz z opiekunami uczą się ja robić zakupy, wybierać zdrowe produkty, przygotowywać smaczne  posiłki, a nawet sami kreują atrakcyjne przepisy kulinarne. Zdrowe odżywianie w okresie dzieciństwa pozwala na prawidłowy rozwój dziecka. Głodne dzieci nie mają szans na beztroskie dzieciństwo.

Wiele polskich dzieci wychowuje się w rodzinach żyjących na granicy ubóstwa. Ich rodzicom 

i opiekunom brakuje pieniędzy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, w tym również na zakup żywności. Według opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „W 2014 r. zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia osiągnął ok. 10%, a osoby w tym wieku stanowiły prawie jedną trzecią populacji zagrożonej ubóstwem skrajnym” (Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. GUS, Opracowanie sygnalne). 

– Przeciwdziałanie niedożywieniu i walka z głodem wśród dzieci i młodzieży to jedne 

z priorytetowych zadań naszej Fundacji. Jak się okazuje - jest to problem społeczny, który leży na sercu i  z którym chcą walczyć również klienci Tesco. Dzięki ich darowiznom każdego roku dożywiamy około tysiąc potrzebujących dzieciaków – dziękujemy za to wsparcie.– mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, prezes Fundacji Tesco Dzieciom. Pół miliona posiłków, które zapewniliśmy, to wielka liczba.  Szczególnie, kiedy uświadamiamy sobie, że stoją za nią konkretne dzieci, które dzięki naszemu programowi dożywiania zaspokoiły głód i uzupełniły swoją dietę w niezbędne składniki odżywcze

Każda osoba, która chciałaby wesprzeć finansowo realizację programu „Zdrowo jeść, by rosnąć 

w siłę” może to zrobić przekazując na ten cel darowiznę do puszek zbiórki publicznej Fundacji 

w sklepach Tesco. 

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Instytucje współpracujące

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by TPD/OO