Profilaktyczny Konkurs Plastyczno-Literacki Drukuj

Profilaktyczny  Konkurs Plastyczno-Literacki

Głównym celem konkursu jest wykonanie ulotki informacyjnej lub redakcja

wiersza o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień od narkotyków

Termin konkursu: 20.09. 2015 r – 30.09.2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.10.2015 r.

Adresaci konkursu:

uczniowie klas IV- VI Szkół podstawowych oraz  uczniowie Gimnazjum

Forma pracy:

 

  • indywidualna ( wiersz o tematyce profilaktycznej )
  • grupowa ( max do 3 osób) – projekt ulotki informacyjnej ( format A4)

 

Prace konkursowe należy składać w Biurze TPD/OO w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15 do 30.09.2015r.

Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły

Regulamin konkursu dostępny tutaj.

 

Odslony: 1868