Razem przeciw narkotykom i środkom psychoaktywnym Drukuj

                

Zadanie publiczne zgodne z ustawą o zdrowiu publicznym

Wsparcie działań z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych
realizowane przy współpracy z Gminą Miasta Częstochowy

Tytuł zadania : Zorganizowanie i przeprowadzenie działań na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków i środków psychoaktywnych
"Razem przeciw narkotykom i środkom psychoaktywnym"

termin realizacji: 01.05.2017r.- 31.10.2017r.
zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy

Odslony: 1401