Zapraszamy

  

 

REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO  

 „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”

 

w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Tytuł zadania: "BĄDŻ ZDROWY , BĄDŻ WOLNY - ŻYJ BEZ... "

Termin realizacji do 31.10.2019 r.

W programie:

1.KONFERENCJA SZKOLENIOWA, WPROWADZAJĄCA

„JEDNO ŻYCIE-NIE DAJ ZA WYGRANĄ„ DLA MŁODZIEŻY SZKÓL ŚREDNICH

2.WARSZTATY PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNE  

dla osób pracujących z młodzieżą( nauczycieli, pedagogów ,wychowawców )

3.PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI DLA MŁODZIEŻY UŻYWAJĄCEJ NARKOTYKÓW . 

Warsztaty  przeznaczone są dla młodzieży eksperymentującej i używającej substancji psychoaktywnych z placówek opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia dziennego  w wieku 14- 21 lat 

4.WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA HIV/AIDS 

Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół średnich 16 -19 lat

5.CENTRUM PROFILAKTYKI LOKALNEJ HIV /AIDS -2019

6.Zagospodarowanie czasu wolnego wyjazd profilaktyczno-terapeutyczny z plenerowym pokazem filmowym połączony z dyskusją z ekspertem “Witaj w klubie”

7. PORTAL INTERNETOWY „RODZINA W DOBIE AIDS -GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ POMOC.”

 

Zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Śląskiego