Zapraszamy

  

 

REALIZACJA ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO  

 „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”

 

w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020

Tytuł zadania: Myślę dziś nie żałuje jutro

Termin realizacji do 31.10.2018 r.

W programie:

-Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dotyczące HIV/AIDS oraz infekcji przenoszonych drogą płciową dla studentów i absolwentów

-„ Rozmawiamy o AIDS” - warsztaty edukacyjne dla młodzieży z zakresu profilaktyki HIV/AIDS

-Profilaktyka HIV/AIDS, z elementami edukacji seksualnej w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi

-Centrum Profilaktyki Lokalnej HIV /AIDS.

 W ramach Centrum profilaktyki lokalnej zostaną podjęte działania  :

    • -III Międzypowiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV I AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

    • -Zagospodarowanie czasu wolnego: wyjazd profilaktyczno-terapeutyczny 

-Portal internetowy

 

Zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Śląskiego