Placówki pomocowe

1) Telefony Zaufania dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS -  22 692 82 26, 801 888 448
 
2) Spis ośrodków leczenia zakażenia HIV
 
3) Wykaz szpitali w których prowadzone jest leczenie antyretrowirusowe (ARV)
 
4) Placówki świadczące pomoc zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS
 
- Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS", EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie Wandzin, 77-323 Polnica https://wandzin.pl/
 
- Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny Oddział w Anielinie Anielin 2, 05-480 Karczew
 
 
5) Dom dla nosicieli wirusa HIV
 
Warszawa Rembertów
ul. Republikańska 19
 
 
6) Schroniska oraz hotele  dla narkomanów - nosicieli wirusa HIV
 
 
 
7) Instytucje i organizacje zajmujące się problematyką HIV oraz AIDS
 
Krajowe Centrum ds. AIDS - https://aids.gov.pl/
 
Społeczny Komitet ds. AIDS - http://www.skaids.org/
 
 
 
 

8) Automatyczna informacja telefoniczna o AIDS
 

9) Niesienie pomocy dzieciom i kobietom, które znalazły się w kryzysowej sytuacji życiowej