1,5% podatku dla podopiecznych

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie

Rozliczając PIT możesz przeznaczyć 1,5 % swojego podatku dochodowego na działalność naszego stowarzyszenia.
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 15

Nr KRS 0000243026

Pozyskane środki przeznaczamy na:
· Wsparcie finansowe dla dzieci najuboższych i niepełnosprawnych.
· Kolonie wypoczynkowe, biwaki i wycieczki.
· Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
· Pomoc materialną dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Za wszystkie darowizny serdecznie dziękujemy w imieniu Zarządu TPD/OO oraz naszych podopiecznych