Skład Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Oddziału Okręgowego w Częstochowie:

1. Teresa Sidorkiewicz - prezes zarządu
2. Małgorzata Wójcik - wiceprezes zarządu
3. Barbara Gonera - sekretarz zarządu
4. Krystyna Wrześniak - skarbnik zarządu
5. Barbara Bąba- członek zarządu
6. Marta Niemczyk - członek zarządu
7. Agata Mika - członek zarządu
8. Beata Nowak - członek zarządu
9. Katarzyna Kukuła- członek zarządu
10. Daria Krawczyk - członek zarządu

LISTA CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Barbara Pasieka - przewodnicząca KR
2. Małgorzata Paruzel - członek KR
3. Elżbieta Straszak - członek KR