Skład Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Oddziału Okręgowego w Częstochowie:

 1. Sidorkiewicz Teresa - prezes   
 2. Janiec  Urszula – wiceprezes    
 3. Księżyk Maria, Teresa - skarbnik  
 4. Gonera Barbara, Joanna – sekretarz      
 5. Niemczyk Marta  -   członek zarządu
 6. Bąba  Barbara, Anna -  członek zarządu 
 7. Wójcik Małgorzata - członek zarządu 
 8. Majba Łukasz - członek zarządu

LISTA CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. Pasieka Barba, Anna - przewodnicząca 
 2. Paruzel Małgorzata, Agnieszka - członek KM
 3. Halina Krzypkowska - członek KM