Dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie uczestniczyły w zajęciach integracji sensorycznej zorganizowanych w Dziennym Domu Senior + prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Częstochowie . Dzielimy się pomysłami na zabawy z dziećmi, oryginalne i ciekawe prace plastyczne oraz sposobami na naukę przez zabawę.