W dniach 02.10.-31.10.2023r. odbył się cykl zajęć Integracji sensorycznej dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym. Zajęcia odbywały się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich zmysłów. Terapia poprzez kontrolowaną zabawę, indywidualnie dopasowaną do rodzaju zaburzeń u każdego dziecka wpłynęła na ich rozwój psychoruchowy i prawidłową interpretację wrażeń zmysłowych. Dzięki cyklowi zajęć z integracji sensorycznej dzieci z niepełnosprawnością  znacznie lepiej radzą sobie z oceną bodźców  oraz rozwinęły zdolności komunikacji i przystosowania się do nowych warunków.

 

Realizacja zadania publicznego pod nazwa: "Integracja i aktywizacja osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym" w ramach zadania "Śląskie przyjazne niepełnosprawnym"

 

Dofinansowano ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Śląskiego