Projekt dotyczy realizacji zadania w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą "Śląska paleta niepełnosprawności".
Realizacja projektu pod tytułem "Kampania społeczna - promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym" wpisującego się w następujący typ przedsięwzięcia: D  promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Plakat informacyjny