Realizacja zadania województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego ochrony i promocji zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021- 2025
"Środowiskowa Poradnia Wsparcia Zdrowia Psychicznego''