Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy